'; Welcome, your journey begins here! | Christmas cCHALLENGE

Welcome, your journey begins here!

(se under for norsk!)

 

Hi ,

 

Every challenge, every personal experiment, is like a journey. To make your challenge as exciting and fulfilling as possible we are going to coach you along the way. Every third day we will post guidance here to help you on your journey.

 

– Some posts will be inspiring.
– Some will expand your horizon.
– Some will make sure you keep going.
– And some will just remind you that we are here with you, cheering you on!

 

In other words, everything you need on your 30-day change journey!

 

You’ll also get an SMS telling you when we have posted a new message.

 

BUT, who’s ”we”?

This project use a tool called cCHALLENGE. cCHALLENGE is developed by Professor Karen O’Brien at the University of Oslo and is based on decades of research on societal change and climate change. Together with Linda Sygna she founded cCHANGE, and today we provide knowledge, consulting and new perspectives on how you can activate the most powerful solution to climate change there is: People!

 

Every third day you will get coaching directly from Karen. Throughout the project you will also meet Linda, Leonie and Teresia. Together with Karen they will follow you on your journey and guide you through your experience.

 

That’s all for now! Good luck with getting started:)

 

 

PS. Before we get started, we challenge you to tell someone about your challenge. At least three people. This could be the three most important people in your life or three random people in the street or people you meet at some point during your day. Go on, give it a try!

 

 

Norwegian

 

Hei ,

 

Enhver utfordring, ethvert personlige eksperiment, er som en reise. For å gjøre din utfordring så spennende og givende som mulig kommer vi til å veilede deg underveis. Hver tredje dag vil vi publisere veiledning her for å hjelpe deg på veien.

 

– Noen innlegg er ren inspirasjon.
– Noen vil utvide horisonten din.
– Noen vil sørge for at du holder det gående.
– Og noen innlegg vil bare minne deg på at vi er her og heier på deg!

 

Med andre ord, alt du trenger for en 30-dagers endringsreise!

 

Du vil også få en liten påminnelse på SMS hver gang vi legger ut et nytt innlegg.

 

MEN, hvem er egentlig ”vi”?

Christmas cCHALLENGE bruker et verktøy kalt cCHALLENGE. cCHALLENGE er utviklet av Professor Karen O’Brien fra Universitetet i Oslo og er basert på flere tiår med forskning på samfunnsendring og klima. Sammen med Linda Sygna startet hun cCHANGE, som i dag gir kunnskap, veiledning og nye perspektiver på hvordan man kan aktivere den viktigste løsningen på klimaendringer som fins: mennesker!

 

Hver tredje dag får du veiledning direkte fra Karen. I løpet av prosjektet vil dere også møte andre i cCHANGE-teamet, f.eks. Leonie og Teresia. De vil følge dere på reisen og kommentere på innleggene deres.

 

Det var alt for nå! Lykke til med oppstarten:)

 

 

PS: Før vi kommer i gang utfordrer vi deg til å fortelle noen som utfordringen din. Minst tre personer. Dette kan være de tre viktigste menneskene i ditt liv, eller tre helt tilfeldige på gaten.