'; Velkommen til cCHRISTMAS! | Christmas cCHALLENGE
cCHANGE is a research-based company working with transformations to sustainability. We burn for a more equitable and sustainable future and showing people the role we all can play in making this happen.
My challenge
To engage and motivate the participants in cCHRISTMAS

Velkommen til cCHRISTMAS!

 

Mange spør seg: Hva kan jeg gjøre for klima? Vel det er så mye: Du kan kaste mindre mat, du kan reise kollektivt eller du kan fly mindre. Etter hvert er vi blitt ganske gode til å finne disse små og store endringene vi kan gjøre i egne liv. Men hva om vi ønsker å gjøre en større forskjell med våre handlinger? Hvordan gjør vi det og hvordan blir vi en større del av klimaløsningen?

 

Enkeltindivider betyr mye, men ikke alltid slik vi tror. Det største potensialet for endring skjer når folk føler at de har en kobling til andre mennesker og når deres ideer og handlinger får en betydning for andre.

 

Gjennom historien er det mange eksempler hvor nettopp enkeltindivider har tent gnistene til endring. Hver enkelt av oss har dette potensialet.

 

En viktig del av dette prosjektet er å skape nye samtaler om klima og bærekraft og inspirere hverandre til handling. Denne fortellerplattformen gir deg og de andre deltakerne et rom hvor dere kan dele erfaringer, refleksjoner og historier i løpet av desember. Dette kan være korte oppdateringer, lange utgreiinger eller et illustrativt bilde eller video – egentlig hva som helst! Føl deg som hjemme!

 

Vi håper også du tar deg tid til å lese veiledningen du får underveis under Veiledning i menyen til høyre. Dette vil gjøre endringsprosjektet ditt enda mer betydningsfullt og spennende.

 

Lykke til!