'; Day 30: You did it! | Christmas cCHALLENGE

Day 30: You did it!

 

Hi ,

 

Raise the flag! You’ve made it! 30 days of change. What an amazing way to go into the new year!

 

 

LOOKING BACK

During this month you have explored many aspects of change.

 

You have explored the practical aspects of changing a habit.

 

You have looked at the difficulties of challenging social norms.

 

You have seen how systems can both enable us or get in our way.  And you have glimpsed that it is possible to change them.

 

I hope you have also experienced a more conscious December.

 

Maybe you’ve even experienced the connection between the change you are doing in your own life, changes other people are doing – and most importantly the change we need in society.

 

 

THE ROAD AHEAD

We hope you now have a bigger and better understanding of the power of change – but also the power you have to make changes.

 

We hope you continue to explore change, why it’s sometimes hard and sometimes easy, and question the established.

 

We hope you feel you are part of something big and important (because you are!)

 

 

OVER TO YOU!

– What are you left with after these 30 days?

– Have you had any aha-moments?

       – Will you bring your experiment with you in the new year?

 

If there is anything to take away from your cCHALLENGE, it is that you influence and are influenced by others, and that you matter more than you think. In fact, we all matter!

 

And that is why transformations to sustainability are possible.

 

We really want to hear from you one last time on the platform!

 

 

Thank you so much for your participation! If you want to keep in touch and continue the conversation, please join our Facebook group for cCHALLENGE participants: cCHALLENGE: what now?

 

Best,

Karen, and the rest of the cCHANGE-team

 

 

NORWEGIAN

 

 

 

Hei ,

 

Heis flagget! Du er endelig i mål! 30 dager med endring. For en fantastisk måte å gå inn i 2019 på.

 

 

TILBAKEBLIKK

I løpet av denne måneden har du sett på de mange aspektene knyttet til endring.

 

Du har sett på de praktiske aspektene ved å innføre en ny vane.

 

Du har sett på vanskelighetene ved å utfordre sosiale normer.

 

Og du har sett på hvordan systemer både står i veien for endring og de mange mulighetene vi har til å endre systemer.

 

Du har kanskje opplevd at du har vært mer bevisst i disse 30 dagene.

 

Kanskje du til og med har erfart at det er noen koblinger mellom den endringen du gjør i eget liv, endringer andre gjør – og ikke minst endringen vi trenger i samfunnet.

 

VEIEN FRAMOVER

Vi håper du nå har en større og bedre forståelse for endringens kraft – men også kraften du har til skape endring.

 

Vi håper du fortsetter å utforske endring, hvorfor det noen ganger er vanskelig og andre ganger lett, og at du fortsetter å stille spørsmål ved det som blir tatt for gitt.

 

Vi håper du føler du er del av noe stort og viktig (for det er du!).

 

 

OVER TIL DEG! 

– Hva sitter du igjen med etter disse 30 dagene?

– Har du hatt noen aha-opplevelser?

– Vil du ta med deg utfordringen din inn i 2019?

 

Hvis det er én ting du skal ta med deg fra denne utfordringen er det at du påvirker og blir påvirket av andre. Dette betyr at du betyr mer enn du tror! Vi betyr alle mer enn vi tror.

 

Og nettopp derfor er den store bærekraftsomstillingen mulig.

 

Vi vil veldig gjerne høre fra deg en siste gang på plattformen!

 

 

Tusen takk for at du har deltatt! Hvis du ønsker å holde kontakten og fortsette samtalen om endring og klima fremover, bli med i Facebook-gruppen for cCHALLENGE-deltakere: cCHALLENGE: what now?

 

Vennlig hilsen,

Karen og resten av cCHANGE-teamet