'; About cCHRISTMAS | Christmas cCHALLENGE

About cCHRISTMAS

(Se under for norsk)

cCHRISTMAS is a new Christmas story. A new advent calendar, exploring a more conscious December.

The participants have chosen one challenge, a small sustainability-related change experiment. Throughout December they’ll post new stories, reflections and insights on this platform for you to read and be inspired by. During the next 31 days we’ll explore how and why we all matter more than we think when it comes to climate change and transformation.

Behind the scenes, the participants receive research-based support, coaching, inspiration and questions for reflection.

December is for many a time for family, reflection and consideration. But it can also be filled with stress, pressure and high expectations. In a time that calls for great transformations to meet the climate change challenge we want to take a step back, get above it all, and experiment with change.

 

Why does it matter?

All climate change solutions have one thing in common: people. It’s people who develop new technology; it’s people who make decisions in policy and business; and it’s people who make up our social and cultural community.

It’s also people who make room for change.

So then the question is: what role do individuals play in the big picture? How can you make a real difference?

In this experiment we give people the chance to make one small change for the environment for one month. It’s simple and fun … but it’s also surprisingly powerful. By breaking down the big and overwhelming issue of climate change issue into small actions, and making it a personal and achievable change experiment, everyone can do their part.

From this emerge honest and personal stories about change and sustainability. Thus, we change the conversation on climate change, from something technical, frightening and overwhelming, to something relatable, personal and fun.

cCHRISTMAS is delivered by cCHANGE, an Oslo-based company working on transformations to sustainability and engaging people as the solution to climate change and other sustainability challenges.

Visit our website for more information.

 

Om cCHRISTMAS

cCHRISTMAS er en ny julefortelling –  en adventskalender hvor deltakerne utforsker en mer bevisst og bærekraftig desember.

Deltakerne har valgt seg ut én utfordring, et endringseksperiment, de skal leve med i 31 dager. Hver dag i desember kan du gå inn og lese om deres erfaringer, refleksjoner og tanker, og bli inspirert og få innsikt i hvordan og hvorfor vi alle betyr mer enn vi tror for samfunnsendring.

Underveis får deltakerne forskningsbasert oppfølging, veiledning og inspirasjon som skal guide dem gjennom denne adventskalenderen.

Desember er for mange en tid for familie, refleksjon og ettertanke. Men det kan også være fylt med stress, press og høye forventninger. I en tid som krever store omstillinger i samfunnet for å møte klima- og andre bærekraftsutfordringer ønsker vi å ta et steg tilbake, sette oss bak rattet og eksperimentere med endring.

 

Hvorfor?

Det finnes én fellesnevner på alle klimaløsninger: mennesker. Det er mennesker som utvikler ny teknologi; det er mennesker som tar avgjørelser i politikk og næringsliv; og det er mennesker som utgjør vårt sosiale og kulturelle fellesskap.

Det er også mennesker som skaper rom for endring.

Men så er spørsmålet: hvilken rolle spiller du som individ i det store bildet? Hvordan kan du utgjøre den store forskjellen?

I dette eksperimentet gir vi folk mulighet til å gjøre én konkret ting for klima og miljø i desember. Det er enkelt, gøy og overraskende kraftfullt. Ved å bryte ned den store og uoverkommelige klimautfordringen til én konkret handling, og gjøre det til et personlig og overkommelig endringseksperiment, kan plutselig alle bidra med litt.

Ut kommer gode, ærlige og hverdagslige fortellinger om endring. På denne måten endrer vi samtalen om klima –  fra noe teknisk, skummelt og uoversiktlig til noe nært, ufarlig og morsomt.

 

cCHRISTMAS leveres av cCHANGE, et Oslobasert selskap som jobber med omstilling til bærekraft og menneskelig løsninger på klimaendringene. Besøk vår nettside for mer informasjon.

 

 

Back